06 412 48 761
info@estherwerkt.nl

Privacyverklaring

Visitekaartjes, brochures, e-mailhandtekeningen. Overal komen persoonsgegevens terecht. Ook wanneer jij met mij contact opneemt bijvoorbeeld. Natuurlijk ga ik zorgvuldig met alle persoonsgegevens om. In deze privacyverklaring lees je daar alles over.

Over estherwerkt
Heb je vragen over deze privacyverklaring of wil je een van je rechten inroepen? Je kunt me via onderstaande gegevens bereiken.
estherwerkt (KvK 24482725)
Esther Molenkamp, info@estherwerkt.nl, 06 412 48 761

Persoonsgegevens
Deze persoonsgegevens verwerk ik
• Voor- en achternaam
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Adres
• Betalingsgegevens
• Functieomschrijving
• Portretfoto’s
• KvK-nummer

Hoe kom ik aan jouw persoonsgegevens?
Persoonsgegevens ontvang ik van jou, omdat je contact met me hebt opgenomen of je klant bij mij bent geworden en ik daarom je gegevens nodig heb. Het kan ook zijn dat je een leverancier bent van mij of mijn klant en we daarom contact hebben en ik van jou persoonsgegevens krijg of via jou aangeleverd krijg. Daarnaast ontvang ik natuurlijk persoonsgegevens die nodig zijn voor drukwerk, zoals visitekaartjes of informatie waarvan je wil dat we dat in drukwerk of op websites plaatsen. Heb je een eenmanszaak, dan is een KvK nummer ook een persoonsgegeven. Die zoek ik gewoon op bij de Kamer van Koophandel zelf.

Doeleinden
Om deze redenen verwerk ik de persoonsgegevens
Ik verwerk je persoonsgegevens alleen wanneer ik dat van de wet mag en voor de doeleinden die ik hieronder heb beschreven:

Portfolio
Als grafisch ontwerper wil ik natuurlijk graag kunnen laten zien wat ik gemaakt heb en ik wil mijn vooruitgang daarin zelf ook terug kunnen zien. Alle eindproducten komen daarom in mijn portfolio en archief terecht en bewaar ik voor onbepaalde tijd. Dit is in mijn gerechtvaardigd belang. De persoonsgegevens die mogelijk in deze ontwerpen voorkomen worden niet met derden gedeeld. Daarom is de inbreuk op jouw privacy zeer klein. Handig bovendien: wil je hetzelfde werk eens opnieuw laten drukken of laten aanpassen, dan kan dat altijd!

Overeenkomst
Hebben wij samen een overeenkomst gesloten? Dan verwerk ik je persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van die overeenkomst en om je daarna een factuur te kunnen sturen. Gegevens die ik niet voor de factuur nodig heb en niet op een andere grondslag verwerk, bewaar ik tot 10 jaar na het einde van onze overeenkomst of wanneer jij eerder aangeeft nooit meer klant bij mij te zullen worden. Maar dat ga je natuurlijk nooit zeggen, want je vindt wat ik maak prachtig! Ik zie je volgende opdracht graag verschijnen!
Heb jij uit hoofde van de overeenkomst materialen naar mij toegestuurd waar persoonsgegevens in verwerkt zijn, dan zal ik deze verwijderen wanneer je daarom vraagt.

Contactformulier of e-mail
Je kunt met mij contact opnemen via het contactformulier of door een e-mail te sturen. Of je hebt telefonisch gegevens doorgegeven. Ik heb dan een gerechtvaardigd belang om de gegevens die ik op die wijze van jou heb verkregen te verwerken. De inhoud van de e-mail of het bericht via het contactformulier, je naam en e-mailadres verwerk ik met doel om op je bericht te kunnen reageren. Ik bewaar deze communicatie maximaal twee jaar.

Nieuwsbrief
Ik stuur je graag een nieuwsbrief, omdat je klant bij mij bent of omdat je daar jezelf voor hebt ingeschreven. Ik verwerk daarom je naam en e-mailadres om je informatie en nieuws te kunnen sturen. Ik bied onder elke nieuwbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. We bewaren je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven.

Facturatie
Als je mij een opdracht hebt gegeven, dan verwerk ik de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zal ik bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. Ik bewaar offertes, facturen en betaalgegevens 7 boekjaren.

Doorgifte
Ontvangers van persoonsgegevens
Ik deel jouw gegevens met de volgende partijen, waaronder mijn verwerkers:
• Hosting van onze website
• Webbouwer
• E-mailservers
• Nieuwsbriefdienst
• WeTransfer
• Bezorgdiensten
• Drukker
• Boekhouder en boekhoudsoftware
• Betaaldiensten

Met deze verwerkers heb ik een verwerkersovereenkomst gesloten. Ik heb de door ons ingeschakelde verwerkers verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Doorgifte derde landen
Ik probeer persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkom ik er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land. Als ze niet in een adequaat land zijn gevestigd, zijn er passende waarborgen getroffen of bindende bedrijfsvoorschriften vastgesteld. Meestal hebben we gebruik gemaakt van de EU model clauses. Hiervan kun je een kopie opvragen door ons een e-mail te sturen.

Links
Op de website kun je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Jouw rechten
Ik informeer je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via info@estherwerkt.nl

Inzage, rectificatie en wissing
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens ik van je verwerk en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking
Je hebt het recht mij te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, ik jouw persoonsgegevens niet meer nodig heb of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zal ik jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van mij in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je mij toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken
Heb ik je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten
Heb je klachten over hoe ik met jouw persoonsgegevens omga? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens
Ik heb passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Cookies
Ik maak alleen gebruik van Google Analytics om te kunnen zien hoe mijn website bezocht wordt en zo de website te kunnen optimaliseren. Google Analytics plaatst daarom analytics cookies. Deze worden twee jaar bewaard.

Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Wijzigingen
Het kan zijn dat ik deze privacyverklaring moet wijzigen, bijvoorbeeld omdat ik een andere werkwijze ga hanteren. Ik zal de nieuwe privacyverklaring altijd op de website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zal ik de wijzigingen ook direct met jou communiceren.
Creatief Rotterdams Brein
©2023 ESTHERWERKT | GRAFISCH ONTWERP | CREATIEF ROTTERDAMS BREIN
privacyverklaring - algemene voorwaarden
arrow-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram